Maisema

Maisema

torstai 21. tammikuuta 2016

Eettinen sijoittaminen - ajatuksiaEettinen sijoittaminen ei ole tämän vuosituhannen keksintö, mikä tuli kyllä itsellenikin vähän yllätyksenä. Sijoittaminen tuo mieleen pikemminkin ahneuden ja voiton tuottamisen. Sijoittaminen liitetään usein osakeyhtiöihin, joiden perustehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa. Voitto taas liitetään häikäilemättömään ahneuteen. Miten eettisyys siis ylipäätään liittyy sijoittamiseen?

Vakavammin kuulin enemmän eettisestä sijoittamisesta vasta joitakin vuosia sitten ja höristin korviani. Eettinen sijoittaminen huomioi mm ympäristöarvot, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskunnallisen vastuun. (Investori 31.5.2011). Isompien yritysten vuosikertomuksissa on useimmiten jo oma erillinen kohta, jossa yrityksen yhteiskunnallinen vastuu tuodaan julki. Yritysten on ollut vastattava ympäristön muuttuneisiin vaatimuksiin ja huomioida paikalliset olosuhteet ja ottaa mm tasa-arvokysymykset paremmin huomioon. Vastuulliset yritykset, jotka ovat huomioineet yhteiskunnallisen vastuunsa ennakkoon, selviävät paremmin myös kolhuista ja ongelmista. (Pörssisäätiö 21.8.2008). Ympäristövastuunsa ja mahdolliset ympäristövahingot etukäteen huomioiva yhtiö ei todennäköisesti edes joudu sellaiseen tilanteeseen, jossa se joutuisi esimerkiksi korvaamaan suurilla summilla aiheuttamiaan ympäristövahinkoja, mikä voisi romuttaa sen talouden ja vähintään vahingoittaisi sen pörssikurssia. Kyseinen yritys tuskin voisi maksaa osinkoja, minkä viimeistään osakkeen arvon romahtamisen myötä pitäisi herättää myös sijoittajan. Sijoittaisitko itse mieluummin yritykseen, joka toimii vastuullisesti? Todennäköisesti.

Minä en missään nimessä anna tässä sijoitusvinkkejä enkä -ohjeita vaan nimenomaan pohdin miten eettisyys vaikuttaa valintoihin vai vaikuttaako se. Pohdin näet itse juuri Arvopaperi-lehteä lukiessani, että vaikka esimerkiksi jokin lääkeyhtiö olisi pitkään kasvattanut osakkeensa arvoa ja maksaisi hyviä osinkoja, niin haluanko tukea juuri ko lääkeyhtiön toimintaa? Ainakin haluaisin tietää enemmän ennen sijoituspäätöstäni.Uskonko siihen, että lääkeyhtiö toimii vastuullisesti ja tutkii myymiensä lääkkeiden haittavaikutukset kunnolla ja ennen kaikkea kertoo niistä avoimesti?

Eettinen sijoittaminen on mm pörssisäätiössä määritelty (21.8.2008) sijoittamiseksi yrityksiin, joita johdetaan vastuullisesti ja jotka voidaan luokitella sosiaalisilla ja ympäristökriteereillä hyviksi. Vastuullisella johtamisella tarkoitetaan mm yrityksen aineettoman pääoman hyödyntämistä ja henkilökunnan osaamisen hyödyntämistä. Mistä sen voi nähdä? Ei ainakaan YT-neuvotteluista. Irtisanomisten julkistaminen kuitenkin usein saman tien nostaa osakkeen kurssia. Eli sijoittaja hyötyisi. Tehostaahan yritys irtisanomisilla toimintaansa tai sillä ainakin irtisanomisia usein perustellaan. Taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Eettistä se ei lie ole? Mutta eettinenkin sijoittaja haluaa sijoitukselleen tuottoa, muutenhan ei puhuta sijoittamisesta. Ainakaan minun mielestäni.

Onko eettinen sijoittaminen siis enemmän sijoittamista yrityksii tai tahoihin, jotka etsivät ratkaisuja mm ilmastonmuutoksen hidastamiseen tai torjumiseen tai muihin ympäristökysymyksiin tai kolmannen maailman ongelmiin? Näin ajattelin jossain vaiheessa itse. Että eettinen sijoittaminen ennen kaikkea on panostamista tuulivoimaan ja vaihtoehtoisiin energiamuotoihin. Että eettinen sijoittaja ei ainakaan tue aseteollisuutta eikä sotia. Eettinen sijoittaja ei tue lapsityövoiman käyttämistä eikä arvokkaiden sademetsien tuhoamista.

Investorin mukaan maailman ensimmäiset eettiset sijoitusrahastot perustettiin jo 1960- ja -70-luvuilla. Suomeen eettiset sijoitusrahastot tulivat 1990-luvulla. Eettinen sijoitusrahasto lieneekin helpoin tapa aloittaa eettinen sijoittaminen. Yksittäisten yritysten toimintakertomusten tutkiminen ja niihin perehtyminen voi olla työlästä. Etenkin jos ei tunne yritystä ja alaa ennalta. Yleisesti talouselämää seuraamalla kuitenkin pääsee jo melko pitkälle. Kuten sanottu, ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportointi on yleistynyt yrityksissä.

Eettinen sijoittaminen ei automaattisesti myöskään tarkoita huonompaa tuottoa sijoittajalle. Eettisesti sijoittavat rahastot ovat pärjänneet vertailuissa varsin hyvin. Lähtökohtaisesti yritykset, jotka huomioivat yhteiskuntavastuun ja ympäristöriskit, saavuttavat paremman yrityskuvan sijoittajien silmissä ja säilyttävät samalla arvostuksensa esimerkiksi työntekijöidensä ja yhteistyökumppaniensa keskuudessa. (Investori).

YK:lla on vastuulliset sijoittamisen periaatteet, ns ESG-periaatteet (environmental, social and government), joihin sijoittajat sitoutuvat. Ko periaatteet tulisi integroida toimintaan ja ohjata toimintaa yhteiskuntavastuullisempaan suuntaan. Miten sijoittaja voi varmistua mm em periaatteiden noudattamisesta? Raportointi on erilaista yrityksestä riippuen eikä sitä useinkaan liitetä sijoittajainformaatioon ja siihen miten se vaikuttaa yrityksen tuloksen muodostumiseen. Taas voidaan palata siihen, että yksittäisen maallikkosijoittajan voi olla tuskallisen vaikeaa ottaa selvää kohdeyhtiön eettisyydestä.

Sijoittaja ei aina todellakaan toimi rationaalisesti vaan tunteella ja toisin kuin aina neuvotaan, suurin osa menee massan mukana. Viimeisintä Arvopaperi-lehteä lukiessani luin myös kokeneesta sijoittajasta, joka on mm tutkinut sijoittamisen psykologiaa itse. En ollut aivan varma vastasiko kyseinen henkilö kieli poskella toimittajan kysymyksiin sanoessaan, että panikoi useimmiten sijoituksissaan ja myy aivan liian aikaisin, vaikka tietää akateemisesti ajatellessaan toimivansa epärationaalisesti.

Naiset taas tunnetusti sijoittavat yrityksiin, joiden toimialan ne tuntevat. Onko sukupuolten välillä muuten eroja sijoittamisen eettisyyden suhteen? En tiedä vastausta mutta näppituntumalla sanoisin, että mikrotasolla ehkä voi olla. Tätä mieltä on ollut myös professori Vesa Puttonen sanomalehti Etelä-Saimaan haastattelussa jo vuonna 2009. Monilla naisilla on osta ja pidä strategia, jolloin halutaan alunperinkin sijoittaa vastuullisesti. Siksipä nyt itsekin mietin vakavammin minkä yrityksen arvomaailmaa haluan tukea. Toki haluan, että sijoitukseni arvo nousee ja että yritys maksaa sijoitukselleni säännöllistä tuottoakin mutta samalla haluan tukea itselleni tärkeitä arvoja ja myös jonkinlaisen ajatuksen siitä, että yritys toimii siten, että se on olemassa vielä vuosienkin päästä, eikä kaadu sopupeliskandaaleihin tai päästömittausten peukalointiin tai maksa miljardeja aiheuttamistaan ympäristökatastrofeista.

Muuttaako yksi piensijoittaja vielä maailmaa omilla eettisillä valinnoillaan? Tuskin kääntää valtamerilaivaa mutta pienistä puroista voi syntyä isompi virta. Jos voi valita kahden yrityksen välillä eettisemmin toimivan ja saa saman tuoton, niin varmaan jokainen meistä sen eettisemmän valitsee, eikö? Mitä ajatuksia eettisyys ja eettinen sijoittaminen sinussa herättää?

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos vierailustasi Dolce macchiatossa :)

Toivon, että viihdyit sivuillani. Jätä kommenttisi, jos viihdyit, haluat kysyä jotain, lisätä jotain tai muuten vaan ilmoitella itsestäsi. Ciao